Euthanasie

wanneer is het tijd voor euthanasie?

Het doodgaan
Niet elk konijn sterft vanzelf. Doordat we steeds beter weten hoe we onze konijnen goed kunnen verzorgen, er vaccinaties zijn die onze konijnen beschermen tegen dodelijke ziektes en de medische wetenschap steeds betere behandelingen beschikbaar heeft, sterven onze huiskonijnen minder vaak ‘vanzelf’. En dan komt er een punt in het konijnenleven dat het dier oud is of ziek en dan is het aan ons, de eigenaar, om in overleg met de dierenarts het juiste moment voor euthanasie te bepalen.
Euthanasie betekent letterlijk ‘een goede dood’, ‘een zachte dood’. Met deze keuze kunnen we onnodig lijden van ons huisdier voorkomen. Maar het kan moeilijk zijn om het juiste moment te bepalen en de juiste keuze voor je konijn te maken.

Redenen voor euthanasie

  • Er kunnen verschillende redenen zijn om te kiezen voor euthanasie bij je konijn:
  • Ouderdom: Je konijn is oud en hoewel ouderdom op zich geen ziekte is, kunnen er klachten/gebreken zijn die niet meer verbeteren.
  • Medisch: Je konijn heeft een ongeneeslijke aandoening of letsel waardoor het geen dierwaardig leven meer kan leiden. Dit kan op alle leeftijden voorkomen.

Hoe beslis je wanneer het juiste moment daar is?
Vind je het moeilijk om dit besluit te nemen? Hoewel het altijd jouw beslissing is, zijn er wel handvatten die je kunnen helpen:

Ouderdom
Hoe oud wordt een konijn? Dat is best lastig te beantwoorden. Uit onderzoek blijkt dat een konijn van gemiddeld gewicht ongeveer 7 jaar leeft. Kleinere konijnen leven gemiddeld 6,3 jaar en de grotere rassen slechts 4,2 jaar.
Bij konijnen op leeftijd kun je een seniorenconsult laten uitvoeren door de dierenarts. Het is sowieso een goed idee om jaarlijks een algemene controle uit te laten voeren, zodat je een goede indruk hebt van de gezondheid van je konijn.
Als je konijn klachten/gebreken krijgt die met ouderdom samenhangen, kun je in overleg met de dierenarts kijken of er mogelijkheden zijn om je konijn hierbij te helpen. Dit kan variëren van aanpassingen in het verblijf tot medicatie zoals pijnstilling.

Kwaliteit van leven bepalen
Houd een dagboek bij waarin je elke dag de goede momenten en gebeurtenissen noteert, evenals de minder goede momenten en gebeurtenissen. Geef elke dag (of elke gebeurtenis) een ‘rapportcijfer’. Als je na een week de plussen en minnen doorneemt, krijg je een goed overzicht van de levenskwaliteit van je konijn.
Belangrijke aspecten om naar te kijken bij het bepalen van de kwaliteit van leven zijn:

  • Plezier: Heeft je konijn nog plezier in activiteiten die het altijd leuk vond? Kan het nog soorteigen gedrag uitoefenen?
  • Verzorging: Reageert je konijn nog op jouw verzorging en aandacht?
  • Basisbehoeften: Kan je konijn zelf nog drinken, eten, plassen, ontlasten?
  • Pijn/ongemak: Heeft je konijn veel pijn of andere ongemakken? Is het ongeneeslijk ziek of heeft het ernstig letsel wat niet genezen kan?

Het moment van euthanasie
Hoe ziet jouw rapport er na een paar dagen of na een week uit? Als je het eerlijk hebt ingevuld, kun je zien of het juiste moment is aangebroken. Het is belangrijk om niet te laat te zijn met deze beslissing, omdat onze dieren hieronder lijden.

Kun je de beslissing niet nemen? Heb je principiële bezwaren vanuit je geloof, levensovertuiging of cultuur? Spreek in elk geval met je dierenarts over mogelijke palliatieve zorg. Wellicht kun je ook praten met iemand die dezelfde overtuigingen heeft.
Als je euthanasie eng vindt omdat je niet precies weet wat er gebeurt, kan de dierenarts of een uitvaartverzorger voor dieren je hierover uitleg geven. Zij kunnen ook begeleiding bieden tijdens het proces.
Heeft jouw konijn een speciale betekenis voor je en kun je niet zonder hem/haar? Of is je konijn een Last Link Pet; de laatste band met een speciaal persoon die is overleden? In deze gevallen kun je gespecialiseerde hulp zoeken om met het achterliggende verdriet om te gaan.

Het maken van de beslissing om euthanasie toe te passen op je konijn is nooit gemakkelijk. Het vereist aandacht, zorgvuldige afweging en communicatie met professionals. Uiteindelijk moet het welzijn van het konijn altijd voorop staan.

In 2012 schreef dierenarts Hugo van Duijn het boekje “Zijn we niet te vroeg?” waarin hij zijn jarenlange ervaring als dierenarts gebruikt om te helpen bij het bepalen van het juiste moment voor euthanasie. Hij past deze kennis toe op zijn eigen situatie wanneer zijn eigen hond aan het einde van zijn leven komt. Het resultaat is een handig hulpmiddel om een weloverwogen besluit te nemen dat zowel goed is voor het dier als voor de mens.

Dit boekje is gratis verkrijgbaar bij elke dierenarts. Mocht jouw dierenarts het niet op voorraad hebben, dan kunnen zij het gratis bestellen via AST Farma. Als je meer wilt lezen over dit onderwerp en hulp nodig hebt bij het maken van je keuze, is dit boekje zeker de moeite waard. Haal hem snel op of vraag erom bij je dierenarts!